title
Vasega legeeritud titaandioksiidi süntees ja iseloomustamine doksütsükliini fotokatalüütilise lagundamisega
Synthesis of Cu-doped titanium dioxide and its characterisation by photocatalytic degradation of doxycycline
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access