title
Arendustööde planeerimise ja prioriteetide määramise rakenduse analüüs ja väljatöötamine
Analysis and Development of the Application for Planning and Prioritizing the Development Tasks
author
Gorban, Piret
keywords
arendustööde planeerimine
prioriteetide arvutamine
development planning
calculation of priorities
defence date
language
department / college