title
Brändi mõju tarbija ostueelistusele Nike näitel
The impact of the brand on consumer buying preferences on the example of Nike
author
Nõukas, Silver
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö