title
Meedia konteksti mõju reklaami meenumisele
The impact of media context on commercial recall
author
Kairjak, Zahhar
keywords
meenutamine
mentaalne pingutus
konteksti mõju
remembering
TV advertisement
A/B testing
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network