title
Metsandusettevõtte logistikaprotsesside juhtimine OÜ Artiston Kunda osakonna näitel
The management of logistics processes in forest company on example of OÜ Artistons Kunda department
author
Belozjorova, Jekaterina
keywords
metsalogistika
puidu transport
forest logistics
timber transport
puidu ladustamine
warehousing transport management
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit