pealkiri
Nõukogude-aegsete üksikelamute tüpoloogia Eesti renoveerimisstrateegiates rakendamiseks
Soviet-era detached single-family house - a typology framework for renovation wave strategy in Estonia
autor
Põdra, Alois Andreas
kaitsmiskuupäev
keel