pealkiri
Millised ettevõtted on enam avatud laimukampaaniatel põhinevatele manipulatsioonikatsetele?
Which Firms Are More Prone to Short and Distort Manipulation Attempts?
märksõnad
turumanipulatsioon
laida ja jäta tüüpi rünnak
aktsiate müük
ettevõtte- ja aktsiaspetsiifilised karakteristikud
lineaarne probit-regressioon
tasakaalustamata paneelandmed
short and distort attack
short selling
firm and share specific characteristics
linear probit-regression
unbalanced panel data
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.