pealkiri
Lapse välisriiki tagastamise menetlus Haagi 1980 a lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise konventsiooni alusel
Proceeding for The Return of a Child Into a Foreign Country According to The Civil Law Concerning Child Abduction Based on The Hague Convention 1980
kaitsmiskuupäev
keel