pealkiri
Ebavõrdsus kauplemisjõus: õiguskindluse tagamine VKEdele CESL’i alusel
Inequalities in Bargaining Power: Ensuring Legal Certainty for SMEs under CESL
autor
Kivi-Mannila, Maria Johanna
märksõnad
väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE)
piiriülene kauplemine
Euroopa ühise müügiõiguse normistik
läbirääkimispositsioon
majanduslik paremus
standardtingimused
taganemisõigus
small and medium-sized enterprises (SME)
Common European Sales
Law (CESL)
economic superiority
standard terms
pre-contractual information duty
right of withdrawal
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel