pealkiri
Instrument riigiabi regulatsiooni rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõuete esitamiseks ja selliste nõuete edukus Eestis
Route to state aid damage actions and successfulness in Estonia
märksõnad
riigiabi regulatsioonid
eraõiguslik jõustamine
kahjude hüvitamine
damage actions
kaitsmiskuupäev
keel