pealkiri
Muutuste elluviimisele eelnev kommunikatsioon ja selle roll muutuste vastuvõtmisel: kahe Statistikaameti struktuurimuudatuse võrdlus
Pre-change communication and its role in adoption of change: a comparison of two organisation structure changes in Statistics Estonia
autor
Karolin, Ruth
märksõnad
muutuste eelne kommunikatsioon
muutustele vastutöötamine
pre-change communication
confrontation of change
kaitsmiskuupäev
keel