pealkiri
Äriregistrisse kantud asutuste mainimiste automeeritud tuvastamine ja meelsuse hindamine eestikeelses meedias
Automated detection and sentiment analysis of registered entity mentions in Estonian language news media
märksõnad
meediamonitooring
nimega üksuste markeerimine
nimega üksuste tuvastamine
meelsuse analüüs
named entity linking
named entity recognition
media monitoring
juhendaja
Alumäe, Tanel, Märka, Karl
kaitsmiskuupäev
keel