pealkiri
Lapse välisriiki tagastamise menetlus Haagi 1980. a lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise konventsiooni alusel
Proceeding for the return of a child into a foreign country according to the civil law concerning chil abduction based on the Hague Convention 1980
kaitsmiskuupäev
keel