pealkiri
Riskipõhise projektiauditi valimi meetodid (metoodilise juhendi lähtekohad Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonnale)
Risk-based Project Audit Sampling Methologies (Starting Points of the Methodical Guidance for the Financial Control Department of the Ministry of Finance)
autor
Vahemäe, Hannes
märksõnad
riskipõhine valim
projektiaudit
rahaühiku põhine valimimeetod
samplings
risk-based sampling
MUS-method
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit