pealkiri
Hüdrometeoroloogiliste tegurite mõju üleujutusvee elektrijuhtivusel dünaamikale Matsalu märgalal
Effect of hydrometeorological factors on dynamics of flood water electroconductivity in Matsalu wetland
märksõnad
märgala
üleujutus
vee elektrijuhtivus
wetland
water electroconductivity
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel