pealkiri
Energiakulude mõju tööstussektori konkurentsivõimele valitud Euroopa Liidu riikide näitel
Impact of energy costs on the industrial sector\s competitiveness in selected European Union countries
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus