pealkiri
Eesti jõgede vee keemilise koostise ja selle ajalise dünaamika mitmemõõtmeline analüüs (1994-2021): seosed vee kvaliteedi ja ökosüsteemi tervisega
Multivariate analysis of elemental composition and temporal dynamics in Estonian rivers (1994- 2021): Implications for water quality and ecosystem health
autor
Shukurov, Zaur
märksõnad
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel