pealkiri
Teevalgustuspaigaldiste energiatõhususe hindamine ning näitajate analüüs (EVS-EN 13201-5 baasil)
Road lightning installation energy efficiency figures evalutation and analyze (based on EVS-EN 13201-5 standard)
autor
Rosin, Risto
märksõnad
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel