pealkiri
Innovatsiooniosakute toetusmeetme mõjuanalüüs rahastamisperioodil 2007-2013
An Impact Analysis of Innovation Vouchers Program During the Funding Period 2007-2013
autor
Rosin, Kaisa
märksõnad
innovatsiooniosakute toetusmeede
kahekordsete diferentside meetod
Innovation Vouchers Scheme
differences-in-differences
juhendaja
Rebane, Tanel
kaitsmiskuupäev
keel