pealkiri
Majandusarvestusalaste spetsialistide kõrgharidustasemel koolitamise võimalused Eestis ning nende kompetentsuse vastavus tööturu vajadustele
Higher Education Opportunities for Accounting Specialists in Estonia and Compliance of their Competencies with the Labor Market Requirements
autor
Ving, Katrin
kaitsmiskuupäev
keel