pealkiri
Füüsilise isiku kui andmesubjekti osaluse suurendamine isikuandmete kogumise ja töötlemise protsessis
Increasing the participation of a natural person as a data subject in the process of collecting and processing of personal data.
kaitsmiskuupäev
keel