pealkiri
Uuri ja kirjuta
autor
Hirsjärvi, Sirkka
Remes, Pirkko
Sajavaara, Paula
väljaandja
Kirjastus Medicina
ilmumisaasta
identifikaator
ISBN 998582962X
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi raamatukogu arvutivõrgu kasutajale.