pealkiri
Temaatiliste mustrite kaevandamine seadusetekstidest
Topic patterns extraction from legal texts
märksõnad
tekstikaeve
teemade mustrid
teemade kaeve
seadusetekstide rühmitamine (klasterdamine)
text mining
topic patterns
legal texts clustering
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel