pealkiri
Ordovician proetid Trilobites in Baltoscandia and Germany
Baltoskandia ja Saksamaa ordoviitsiumi proetiidsed trilobiidid
autor
Popp, Adrian
märksõnad
Trilobita
Proetida
morphometry
biometric analysis
variability
ontogeny
instars
Boda Limestone
Hiruantian
Viivikonna Formation
Kukruse Stage
Baltoscandia
geschiebe
glacial erratic boulder
biogeography
trilobiidid
kivistised
Baltoskandia
väljaandja
TUT Press
juhendaja
Pärnaste, Helje
kaitsmiskuupäev
identifikaator
ISBN 9789949230877 (publication)
ISBN 9789949230884 (pdf)
ISSN 14064723
keel