pealkiri
Õigustehnoloogia potentsiaal muusikaartistide lepingute läbivaatamise protsessi optimeerimisel - huvigruppide litsentsikogemused ja ootused
Potential of legal-tech in optimizing contract review process for music artists - licensing experiences and expectations across stakeholder groups
autor
Heinmets, Kristjan
kaitsmiskuupäev
keel