pealkiri
OMXT indeksi ja viie suurima SKP-ga riigi aktsiaindeksite volatiilsuste modelleerimine
Modeling volatility of the OMXT index and the indexes of the five highest GDP countries
autor
Sekk, Egert
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus