pealkiri
Eesti elektrisüsteemi 110 kv lahutuskohtade kasutamise analüüs
Analysis of Use of Disconnection Points in Estonian 110 kv Power System
märksõnad
lahutuskoht
aktiivenergia kadu
võimsusvoog
vaba
liitumisvõimsus
disconnection point
loss of active energy
load flow
available connection capacity
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel