pealkiri
Sotsiaalkindlustuspoliitika euroopastumine: residentsusnõue ja liikumisvabaduse printsiip Euroopa Kohtu praktikas
Europeanization of Social Security Policy in the European Union Member States: the Requirement of Residency and the Principle of Freedom of Movement in the Case Law of the European Court of Justice
autor
Kaup, Kaisa
märksõnad
sotiaalkindlustuspoliitika
social security policy
freedom of movement
kaitsmiskuupäev
keel