pealkiri
ISC õppekeskkonna sobivuse analüüs programmeerimisainete õpetamisel
Suitability analysis of the ISC environment in teaching software programming
juhendaja
Piho, Gunnar; Kukk, Vello
kaitsmiskuupäev
keel