pealkiri
Revealing Aspects of Cardiac Function from Fluorescence and Electrophysiological Recordings
Südametalituse uuringud fluorestsentsi ja elektrofüsioloogiliste mõõtmiste abil
autor
Laasmaa, Martin
märksõnad
deconvolution
fluorescence microscopy
raster image correlation spectroscopy
rat cardiomyocytes
rainbow trout cardiomyocytes
voltage-dependent anion channel
intracellular diffusion obstacles
calcium fluxes
cardiac excitation-contraction coupling
electrophysiology
action potential clamp
sarcoplasmic reticulum
dekonvolutsioon
pildi parendus
fluorestsentsmikroskoopia
rasterpildi korrelatsiooni spektroskoopia
roti kardiomüotsüüdid
vikerforelli kardiomüotsüüdid
pinge-sõltuv anioon kanal
rakusisesed difusioonitakistused
kaltsiumvood
elektrofüsioloogia aktsioonipotentsiaalikinnistus
sarkoplasmaatiline retiikulum
väljaandja
TUT Press
TTÜ Kirjastus
kaitsmiskuupäev
identifikaator
ISBN 9789949830404 (publication)
ISBN 9789949830411 (pdf)
ISSN 14064723
keel