pealkiri
Tuuleelektrijaamade genereerimise muutlikkus ja mõju Eesti energiasüsteemile
Variability of Wind Power Plants Generation and Influence to Estonian Power System
autor
Valujevski, Maria
märksõnad
pump-hüdroelektrijaam
genereeritav võimsus
kütuse erikulu
mittestatsionaarne juhuslik protsess
keskväärtus
võimsuste bilansi reguleerimine
pump-hydroelectric plant
generating capacity
non-stationary random process
average value
power balance adjustment
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information