pealkiri
Kasutatavuse hindamise automatiseerimine Riigi Infosüsteemide Ameti näitel
Automation of Usability Evaluation Based on the Example of Republic of Estonia Information System Authority
märksõnad
kasutatavuse hindamise meetodid
kasutatavuse hindamise automatiseerimine
Guideliner
eesti.ee
usability evaluation methods
usability evaluation automation
kaitsmiskuupäev
keel