pealkiri
Tööheaolu ja vaimse tervise hoidmise praktikate kogumiku koostamine TET-võrgustiku andmete (2015-2020) põhjal
Compilation of a collection of practices for workplace well-being and mental health promotion based on TET-network data (2015-2020)
autor
Saksus, Margit
kaitsmiskuupäev
keel