pealkiri
Eesti gaasitarbimise mõjurid ning nende põhjal tarbimise päev-ette prognoosimine
Main factors affecting Estonian gas consumption and using them to forecast gas demand on day-ahead basis
kaitsmiskuupäev
keel