pealkiri
Eesti elukindlustusteenuste turgu mõjutavad makroökonoomilised muutujad
The macroeconomic determinants of Estonian life insurance market
autor
Mass, Brigita
märksõnad
Eesti elukindlustusteenused
mitmene lineaarne regressioonmudel
aegridade silumine
Estonian life insurance services
multiple linear regression models
macroeconomic variables
time series smoothing
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel