pealkiri
Eesti elektroonilise dokumendi tehnilistele nõuetele vastavuse testimine
Testing the Compliance of the Estonian Electronic Document to the Technical Specification
autor
Kargin, Pavel
juhendaja
Kargin, Andrei
kaitsmiskuupäev
keel