pealkiri
Eesti X-tee kui vahend avaliku ja erasektori koostöö korraldamiseks
Analysing Estonian X-Road as a Collaboration Tool for Public-Private Partnerships
autor
Paide, Karoline
kaitsmiskuupäev
keel