pealkiri
Erinevate kollektortüüpide tehnilis-majanduslik võrdlus Eesti kliimas
Techno-economic comparison of different solar thermal collector types in the Estonian climate
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel