pealkiri
Eesti keele hääldustreeningu rakendus
Computer aided pronunciation training tool for Estonian
märksõnad
vokaalid
hääldustreening
formantanalüüs
visuaalne tagasiside
vowels
pronunciation training
formant analysis
visual feedback
kaitsmiskuupäev
keel