pealkiri
Enterprise Architect CASE vahendi UML klassiskeemidest inimkeelsete lausete genereerimise tarkvara
A Software to Generate Human Language Sentences from Enterprise Architect CASE Tool\s UML Class Diagrams
autor
Valtna, Alvar
märksõnad
lausend
lause
inimkeel
loomulik keel
klassidiagramm
sentences
natural language
human language
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel