pealkiri
Erioperatsioonide väejuhatuse erioperatsioonide grupi valiku kandidaatide isiksuseomaduste analüüs
Personality traits analysis of Estonian Special Operations Forces selection method
autor
Ploompuu, Taavi
märksõnad
erioperatsioonide väejuhatus
erioperatsioonide grupp
valikumeetod
selektsioon
Estonian Special Operations Forces
Estonian Special Operations Group
selection method
selection
kaitsmiskuupäev
keel