pealkiri
Ülevaade väljastpoolt Euroopa Liitu imporditud ja Eesti turul kättesaadavatest kiirgusohutuse seisukohast olulistest ehitusmaterjalidest
Overview of building materials, potentially important for radiation safety, originating outside the European Union and available in the Estonian market
autor
Jaska, Marily
märksõnad
looduslikud radionukliidid
ioniseeriv kiirgus
kiirgusohutus
2013/59/EURATOM
natural radionuclides
ionizing radiation
radiation safety
juhendaja
Vaasma, Taavi
kaitsmiskuupäev
keel