pealkiri
Nasdaq OMX Green Economy indeksi ja Nasdaq Composite indeksi aktsiahindade muutused Pariisi kliimaleppe sõlmimise järel
Nasdaq OMX Green Economy index and Nasdaq Composite index change in stock prices after the Paris Climate Agreement
autor
Tanila, Kadi Riin
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus