pealkiri
Eesti elektrisüsteemi põhivõrgu koormusklasside sagedussõltuvuste uurimine
Researching frequency dependence of Estonian electrical system load classes
autor
Sorts, Sander
märksõnad
sagedustundlikkus
staatiline koormuse karakteristik
tüüpilised elektrikomponendid
koormusrühmad
koormusklassid
sagedustundlikkustegurid
electrical load
frequency sensitivity
static load characteristics
typical electrical components
load groups
load classes
frequency sensitivity factor
kaitsmiskuupäev
keel