pealkiri
Tarkvara kvaliteedi metoodika ja tegevuste valik suurettevõtte tarkvara arendusprotsessis
Selection of software quality methods and activities for large enterprise software development process
autor
Laanep, Lars
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit