pealkiri
Välismaiste otseinvesteeringute ja institutsioonide mõju majanduskasvule
The impact of foreign direct investments and institutions on economic growth
märksõnad
välismaised otseinvesteeringud (VOI)
sisemajanduse koguprodukt (SKP)
kasvumudel
SGMM hindamismeetod
neoklassikaline Solow mudel
foreign direct investment (FDI)
gross domestic product (GDP)
growth model
SGMM valuation method
neoclassical Solow model
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel