pealkiri
EEI 3-3:1994 Ehitiste madalpingeelektripaigaldised. 3. osa Elektripaigaldiste üldiseloomustus
kirjeldus
Kehtetu, asendatud standardiga EVS-HD 60364-1:2008
väljaandja
Elektrikontrollikeskus
ilmumisaasta
keel