pealkiri
EU3 ja OMXT aktsiaturu volatiilsuse modelleerimine COVID-19 ja sõjalise tegevuse ajal
Modelling EU3 and OMXT stock market volatility during COVID-19 and war activity
autor
Maarend, Merily
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus