pealkiri
Muudatused Euroopa Liidu nõuetes meditsiiniseadmete kliinilise hindamise osas: protsessi kaardistamine loote südame löögisageduse seiretarkvara näitel
Update of the European Union Requirements for Clinical Evaluation of Medical Devices: Process Mapping on the Example of Fetal Heart Rate Monitoring Software
autor
Kima, Sille
märksõnad
meditsiiniseadmete määrused
MEDDEV 2.7/1 4. versioon
kliinilise hindamise protsess
medical device regulation
MEDDEV 2.7/1 revision 4 guidelines
clinical evaluation process
juhendaja
Daumer, Martin
kaitsmiskuupäev
keel