pealkiri
Kohtuväline vaidluste lahendamine ning kohtuväline veebipõhine vaidluste lahendamine Euroopa Liidus: seosed, õiguslik staatus ja rakendamise väljakutsed
Alternative dispute resolution and online dispute resolution in the EU: their linkages, legal status, and adoption challenges
autor
Peters, Shamaise Shennette
kaitsmiskuupäev
keel